'Đồng chí Phan Đăng Lưu với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An'

[Thời trang] thời gian:2023-11-22 13:20:55 nguồn:xyz nổ hũ tác giả:khám phá Nhấp chuột:44hạng hai
Với 39 năm tuổi đời,ĐồngchíPhanĐăngLưuvớicáchmạngViệtNamvàquêhươngNghệ 16 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Phan Đăng Lưu đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

(Tổng biên tập:Kiến thức)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết