【speed888 slot】Nhà Trắng đề xuất chi bổ sung 13 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine

[Thời gian rảnh rỗi] thời gian:2023-11-30 22:57:07 nguồn:xyz nổ hũ tác giả:Thời trang Nhấp chuột:28hạng hai
àTrắngđềxuấtchibổsungtỷUSDhỗtrợquânsựspeed888 slotGiám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) của Nhà Trắng nhấn mạnh khoản kinh phí trên sẽ giúp Ukraine và các nước khác cũng đang chịu tác động của cuộc xung đột tại Ukraine.

(Tổng biên tập:sự giải trí)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết