【quay hu online】Kỳ họp thứ 5: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã sửa đổi

[sự giải trí] thời gian:2023-11-30 22:40:57 nguồn:xyz nổ hũ tác giả:tập trung Nhấp chuột:14hạng hai
Luật hợp tác xã (sửa đổi) gồm 12 chương với 115 điều,ỳhọpthứQuốchộibiểuquyếtthôngquaLuậtHợptácxãsửađổquay hu online có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, quy định về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể, phá sản của tổ hợp tác, hợp tác xã...

(Tổng biên tập:Thời gian rảnh rỗi)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết