【jackpot city casino online】Việt Nam ủng hộ hợp tác Pháp ngữ vì hòa bình và phát triển bền vững

[tập trung] thời gian:2023-11-30 22:15:28 nguồn:xyz nổ hũ tác giả:sự giải trí Nhấp chuột:189hạng hai
Phát biểu tại Hội nghị CMF 44,ệtNamủnghộhợptácPhápngữvìhòabìnhvàpháttriểnbềnvữjackpot city casino online Đại sứ Đinh Toàn Thắng ủng hộ nỗ lực chung để "đưa Pháp ngữ thành một không gian hòa bình và ổn định," dân chủ, an ninh, đảm bảo quyền con người và cùng thịnh vượng.

(Tổng biên tập:tập trung)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết