【nổ hũ sao】Mexico hủy bỏ vụ nhượng quyền khai thác mỏ lithium với Trung Quốc

[toàn diện] thời gian:2023-11-30 23:07:00 nguồn:xyz nổ hũ tác giả:Thời gian rảnh rỗi Nhấp chuột:65hạng hai
DN Trung Quốc khẳng định các công ty con của họ đáp ứng tất cả các yêu cầu về đầu tư tối thiểu theo luật pháp Mexico,ủybỏvụnhượngquyềnkhaithácmỏlithiumvớiTrungQuốnổ hũ sao đồng thời cho biết công ty đã kiến nghị lên Bộ Kinh tế Mexico để xem xét lại.

(Tổng biên tập:khám phá)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết