Sẽ công bố giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn năm 2021 vào ngày 1/6

[Bách khoa toàn thư] thời gian:2023-11-22 19:51:33 nguồn:xyz nổ hũ tác giả:Thời trang Nhấp chuột:152hạng hai
ẽcôngbốgiảithưởngthiếunhiDếMènnămvàongàHội đồng Giám khảo đã thảo luận và bỏ phiếu kín để chọn các giải thưởng “Hiệp sỹ Dế Mèn” và “Khát vọng Dế Mèn" và các giải thưởng sẽ được công bố vào sáng 1/6 đúng Ngày Quốc tế thiếu nhi.

(Tổng biên tập:tập trung)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết