Phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp lĩnh vực dân sự VN-Thái Lan

[sự giải trí] thời gian:2023-11-21 11:00:59 nguồn:xyz nổ hũ tác giả:Thời gian rảnh rỗi Nhấp chuột:85hạng hai
Hiệp định có hiệu lực sẽ tạo cơ sở pháp lý bảo đảm quyền,êchuẩnHiệpđịnhtươngtrợtưpháplĩnhvựcdânsựVNThá lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức ở hai nước; tăng cường quan hệ dân sự, thương mại, kinh tế song phương Việt Nam-Thái Lan.

(Tổng biên tập:Thời trang)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết