【quay hu 2020】Nói lý, hát lý - Di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của người Cơ Tu

[Bách khoa toàn thư] thời gian:2023-11-29 01:10:01 nguồn:xyz nổ hũ tác giả:Thời trang Nhấp chuột:56hạng hai
Nghệ thuật nói lý,óilýhátlýDisảnvănhóaphivậtthểđộcđáocủangườiCơquay hu 2020 hát lý của đồng bào Cơ Tu lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác là một trong những sản phẩm văn hóa phi vật thể đặc trưng, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

(Tổng biên tập:Thời trang)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết